Spolupráca

Spolupracujem s kolegyňou Mgr. Lenkou Barancovou.
 
Lenka je psychologička s viacročnou praxou v poradenstve pre dospelých aj deti. Tiež v oblasti akútnej odozvy na udalosti s traumatizujúcim potenciálom, je členkou Modrého anjela. V súčasnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku a pracuje pod supervíziou. Po návrate z materskej dovolenky pracuje pre Ligu za duševné zdravie a zatiaľ má voľnú kapacitu prijať klientov.

Kontakt

Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH.

Panónska 34
851 04 Bratislava


00421 905 427 968