Príklady tém spolupráce:

nespokojnosť v živote, s ktorou sa Vám nedarí pohnúť, priveľká záťaž, stres, osamelosť,  pocity vlastnej nedostatočnosti, nízka sebadôvera, pocity menejcennosti, životné križovatky spojené so stratou životnej orientácie, pocit straty zmyslu, životné straty, ťažkosti s vyrovnaním sa s rozchodom, rozvodom, úmrtím, úzkosti, dlhotrvajúci smútok, depresia, poruchy spánku, príjmu potravy, poruchy životosprávy ohrozujúce Vaše zdravie, sexuálne problémy,  vzťahové problémy, partnerské, manželské, s deťmi, s rodičmi, v zamestnaní, pretrvávajúce konflikty, ktoré Vás zaťažujú, psychosomatické ťažkosti (telesné príznaky, ktoré nemajú preukázaný telesný pôvod), telesné ochorenia, na ktoré má významný vplyv psychika ako: vysoký tlak krvi, obezita, zlozvyky, ktorých sa chcete zbaviť- napr fajčenie, neschopnosť odpočívať, pocity vyhorenia, strach pri závažnom ochorení alebo stanovenej smrtelnej diagnóze a podobne

Ako na to ?

Ak ste sa rozhodli využiť moje služby, kontaktujte ma telefonicky a dohodneme si prvé stretnutie. Vhodné je volať mi v čase medzi 9,00 a 19,00 vždy v celú hodinu, kedy končím sednie. Ak Vám napriek tomu nebudem môcť zodvihnúť telefón, nechajte mi odkaz, alebo pošlite sms a ozvem sa Vám späť hneď ako to bude možné. Uveďte prosím meno a kontakt na seba. Ak sa rozhodnete pre prvokontakt so mnou prostredníctvom mailu, môže trvať aj niekoľko dní, kým zareagujem. Ak pracujem v teréne nie som vo svojej mailovej schránke denne.

Postup:

Na prvom stretnutí mi popíšete s čím prichádzate a čo by ste potrebovali. Budem sa Vás pýtať na doplňujúce informácie, ktoré nám pomôžu spoločne uzavrieť kontrakt na čom budeme spolu pracovať. Podľa toho s čím prichádzate si dohodneme rámce, formu, frekvenciu, predbežný počet sedení, základné pravidlá nevyhnutné pre úspešnú spoluprácu a dohodneme sa na cieli. Už pred prvým stretnutím sa môžte zamyslieť nad otázkou, ktorú Vám položím koncom prvého stretnutia. Čo bude vo Vašom živote iné po ukončení terapie? - teda kam sa  chcete dopracovať,  skonkretizuje to Vašu objednávku. Nezrušený termín sedenia Vám bude účtovaný, inak neviem plánovať moje pracovné vyťaženie. Termín môžete zrušiť najneskôr 48 hodín pred stretnutím, aby ho mohli využiť klienti čakajúci na voľnú kapacitu.

Ak sa po prvom sedení rozhodneme  spolupracovať dohodneme si následné 3 - 4 "štartovné" stretnutia,  počas ktorých viac rozoberieme Vaše témy a upresníme Vaše ciele. Zároveň počas tejto práce bude vznikať naša pracovná aliancia a vy si overíte či je pre Vás práca so mnou zmysluplná a podporná, prípadne čo by ste potrebovali inak.  

Cenník:

 Cena prvého sedenia, ktoré trvá 50 min je 55 Euro.  Spravidla sú zmysluplné stretnutia trvajúce 2x 50min v individuálne dohodnutých intervaloch, priebehu procesu.

Dohoda o cene za nasledujúce 50 minútové individuálne stretnutie je súčasťou kontraktu a riadi sa konkrétnymi pravidlami, pretože platba má v terapii aj svoju terapeutickú funkciu. Momentálny nedostatok financií nesmie byť dôvodom, prečo si nebudete môcť dovoliť psychoterapiu ak ju potrebujete.

Cena skupinovej terapie:

Je kalkulovaná  podľa počtu účastníkov v skupine, dĺžky práce v skupine na jednom stretnutí a počtu terapeutov a ceny priestorov, býva v rozpätí 5 -10 Euro na účastníka a 60 min.                                         

Cena seminárov a workshopov:

Je kalkulovaná na každú aktivitu osobitne a je súčasťou pozvánky, odvíja sa od počtu účastníkov, ceny prenájmu priestorov a počtu terapeutov a ostatných podporujúcich, napríklad zvierat.

Cena krízovej intervencie:  

Ak vy navštívite interventa: 60 min sedenie 55 Euro

Ak si rodinná situácia vyžaduje návštevu Krízového intervenčného tímu (dvaja členovia ) - napríklad ak sú náhlou udalosťou  zasiahnutí súčasne deti aj dospelí v rodine, rodina má viac ako 3 dospelých členov, situácia v rodine je konfliktná a podobne - cena tímu je 100 Euro za hodinu a 150 Euro za návštevu v trvaní viac ako 1 až 3 hod.

Finančný problém nie je dôvodom neposkytnutia krízovej intervencie ak ju potrebujete.

Cena online konzultácií:

50 min komunikácie cez médium 55 euro 


Kontakt

Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH.

Panónska 34
851 04 Bratislava


00421 905 427 968