Patrím k Modrým anjelom...

    Čo to v skutočnosti znamená?

Som riaditeľkou pre odborné činnosti tímu krízovej intervencie MODRÝ ANJEL. Úlohou tímu je primeraná psychosociálna odozva a zmierňovanie následkov závažných udalostí s traumatizujúcim potenciálom v akútnej fáze. V posledných troch rokoch sme sa podieľali na sanácii následkov celkovo 13 udalostí s hromadným postihnutím obyvateľstva na Slovensku, v Rakúsku a Chorvátsku. Venujeme sa tiež starostlivosti o rodiny a blízkych obetí násilných trestných činov, vrážd, únosov, znásilnení a iných náhlych udalostí, podieľam sa  na vzdelávaní nových spolupracovníkov Národnej siete zasahujúcich tímov krízovej intervencie, ktorej vznik inicioval Modrý anjel a podieľa sa na jej budovaní.

Viac o tejto práci sa dozviete, keď kliknete na stránku Modrého anjela.


Kontakt

Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH.

Panónska 34
851 04 Bratislava


00421 905 427 968