13.10.2010 12:52

Ako na svoje sny.

 PRÁCA SO SNAMI je zaujímavou cestou k hlbšiemu sebapoznaniu a tiež k možnému riešeniu problémov, či kreovaniu svojej budúcnosti pomocou vlastných vízií. Tématická skupina záujemcov o toto dobrodružstvo by mala pracovať spoločne jeden krát v týždni v čase od 18 do 21 hod. Prvé stretnutie skupiny je naplánované na január - po sviatkoch.

     Ak Vás láka  zaoberať sa obsahom vlastných snov  v skupine ľudí, ktorých táto téma zaujíma  a venovať sa tomuto spôsobu sebapoznávania, osobného rozvoja a vedomej realizácie svojich snov o budúcnosti, tak si prosím otvorte pozvánku na túto aktivitu. 

     Na prácu so snami  a víziami využijeme gestalt prístup a konštelačnú prácu. V prípade, že sa ukáže záujem najmenej 7 ľudí, dohodneme pravidelný termín schádzania sa skupiny jedenkrát v týždni večer, deň v týždni prispôsobíme tak, aby vyhovolal väčšine. Predbežné trvanie skupiny je počas školského roka. Predpokladaný začiatok je január 2011. Cez prázdniny prestávka a od septembra si prípadné pokračovanie skupina dohodne. Predpokladaný počet účastníkov je 7 až 25 a predpokladaná cena je 5 eur za hodinu na osobu.

 

 

POZVÁNKA

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na :


 

cyklus stretnutí

PRÁCA SO SNAMI

alebo

AKO NA SVOJE SNY

O čo ide: polouzavretá zážitková skupina so zameraním na sebarozvoj a prácu so snami


 

Pre koho: všetci, ktorých táto téma zaujíma


 

Kedy: 1 x v týždni, od 18:00 do 21:00 h. Od januára 2011 do júna 2011. Presný deň v týždni si dohodneme v prospech väčšiny účastníkov.


 

Kde: Štúrova 8, Bratislava ( ulica, po ktorej chodia električky pri Šafárikovom námestí) podľa potreby veľkosti miestnosti 2. alebo 3. poschodie


 

S kým: Mgr. Karin Brániková, MPH.


 

Spôsob prihlásenia sa: pošlite mail na adresu: janka.petraskova@gmail.com

prihlásiť sa je potrebné do 31.12. 2010.


 

Cena a platba: 5 euro za 1 hodinu. Platí sa vždy na prvom stretnutí v mesiaci, vopred na nasledujúci mesiac.


 

Technické a organizačné informácie: S otázkami organizačného charakteru sa obracajte na Mgr. Janku Petráškovú, janka.petraskova@gmail.com, tel.: 0908 763 868. Pre kvalitu práce v skupine je podmienkou, aby ste prijali záväzok vždy aspoň na jeden mesiac vopred. O dni a čase bude možné spolurozhodnúť tým, že nám dáte vedieť svoju preferenciu .  Ak máte otázky týkajúce sa obsahu a procesu zážitkovej skupiny obracajte sa na: Mgr. Karin Bránikovú, MPH. karinka.branik@gmail.com Minimálny počet účastníkov je 7 maximálny 25.


 

Teším sa na stretnutie,

s úctou

Mgr. Karin Brániková, MPH.

—————

Späť


Kontakt

Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH.

Štúrova 8
811 02 Bratislava


00421 905 427 968